Concerten 2023

Alle concerten beginnen om 20.00 uur, behalve Katwijk aan Zee (20.15 uur). Kaarten verkrijgbaar aan de kerk of via www.consolonl.nl